Stop de deug- en klaagterreur

Stop_uitgelichte afbeelding

Het vertrouwen in de overheid is ver te zoeken. Burgers hebben slechts 25% vertrouwen in politici (bron: CBS). Veel burgers en boeren zijn murw geslagen door aanhoudende negatieve berichtgeving.

Burgers maken zich zorgen over hun bestaanszekerheid, hoge inflatie, de krapte op de woningmarkt, overvolle asielzoekerscentra, de energienota en klimaatverandering. Boeren, tuinders en vissers zijn gefrustreerd over een gebrek aan perspectief en onlogische top-down regelgeving (bijv. kalenderlandbouw). Dierhouderij- en teeltsystemen worden aanhoudend kritisch beoordeeld, ondanks dat er op deze terreinen veel milieuwinst is behaald dankzij innovatie. Bovenal missen ze waardering en erkenning voor hun rol in de samenleving.

In de media wordt een eenzijdig beeld geschetst waarin met name de ‘profeten’ de boventoon voeren: zij geloven in een kunstgreeploze, biologische landbouw. ‘Tovenaars’, de aanhangers van innovatie en hightech zijn op voorhand verdacht, gedreven door hun commerciële belangen. Volgens schrijver Charles Mann van het boek ‘De Tovenaar en de Profeet’ zijn beide stromingen echter nodig om tot oplossingen te komen. We moeten kortom afrekenen met de deug- en klaagterreur in Nederland.

Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vertrouwen burgers elkaar onderling wél: met 66% stijgt dit percentage zelfs ten opzichte van eerdere onderzoeken. Deze cijfers geven hoop. Burgers en ondernemers zijn prima in staat samen te werken bij het vinden van oplossingen.

Betere dierhouderij- en teeltsystemen zijn mogelijk op het platteland als we vertrouwen op het vakmanschap van ondernemers. Stop met het voorschrijven van generieke middelen, maar geef ze individuele, bedrijfsgebonden doelen. Ondernemers weten zo waar ze aan toe zijn en kunnen hun bedrijfsvoering hierop inrichten; toekomstgericht mét perspectief. De rol van boeren, tuinders en vissers gaat hierbij verder dan voedselproducent alleen. Ze zorgen ook voor biodiversiteit, natuur- en landschapsonderhoud en binden koolstof door de teelt van o.a. vlinderbloemigen.

AAN TAFEL!

Deel dit bericht: