ANBI

Stichting AAN TAFEL! heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en met die status is het i.v.m. de fiscale aftrek aantrekkelijk om geld te doneren. Hierdoor blijft er meer over voor het verbinden van stad en platteland. Een win-win-situatie dus!

RSIN nummer Stichting AAN TAFEL!: 865731676
IBAN NL47 RABO 0380 1576 32

Lees meer: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken


SPONSOR WORDEN VAN AAN TAFEL?

Draag actief bij aan de verbinding tussen STAD en PLATTELAND.