Burger AAN TAFEL!

Stichting AAN TAFEL! is trots op de voedselmakers in Nederland: mensen die dagelijks in de weer zijn om voldoende, veilig en gezond voedsel te produceren. Dit zijn niet alleen boeren, tuinders en vissers, maar ook iedereen die actief is in de periferie (leveranciers en verwerkende bedrijven). In totaliteit gaat het om pakweg 500.000 banen. 

In de mainstream media blijft dit werk vaak ongezien en daardoor ondergewaardeerd. ‘Profeten’ domineren de agenda; voor innovatie is geen of nauwelijks aandacht. Gebrek aan kennis over ons mondiale voedselsysteem kan leiden tot ingrijpende (politieke) maatregelen, waarmee Nederland haar toonaangevende positie als kennis-, transfer- en productieland verliest. 

Stichting AAN TAFEL! faciliteert tafelgesprekken tussen stad en platteland, produceert TROTS&ZIEN documentaires en een gelijknamige dramaserie. We maken impactvolle commercials en stichten een AAN TAFEL! publieke omroepvereniging met evenwichtige aandacht voor voedselprofeten én -tovenaars.

Ga ook AAN TAFEL! door u aan te melden als aspirant-lid van omroepvereniging AAN TAFEL! of verstrek een machtiging voor een jaarlijkse donatie.

Ja, ik ga AAN TAFEL!