Visie

Voedsel verbindt en brengt mensen aan tafel. Aan tafel stopt de polarisatie en is er ruimte en tijd om naar elkaar te luisteren en samen op zoek te gaan naar oplossingen. We gaan AAN TAFEL! Want stad en platteland kunnen niet zonder elkaar!

Nederland verandert voortdurend. De landbouw in Nederland verandert voortdurend. De laatste jaren worden door de boeren ervaren als een snelkookpan, waarin maatschappelijke eisen en regelgeving in een steeds sneller tempo op ze afkomt. Dit wordt bevestigd door een fors aantal actoren die erop wijzen dat de agrarische sector zal veranderen en in omvang en areaal zal afnemen.

De druk op de fysieke en milieugebruiksruimte neemt sterk toe, door onder meer claims vanuit bouw en industrie, natuur en extensivering, klimaat en energie, politieke en maatschappelijke wensen.

Jonge boeren maken zich zorgen over de toekomst. De ruimte die nodig is om het bedrijf verder te ontwikkelen of, zoals de politiek graag wil, te extensiveren, is er nauwelijks. En als die ruimte er wel is, zijn de kosten voor grond dusdanig hoog, dat de schulden blijven oplopen wat bedrijfsovername in de weg staat.

Wat vaak vergeten wordt of onbenoemd blijft, is de waarde van het Nederlandse agrocluster. Iedere boer houdt ongeveer 10 mensen aan het werk, en de sector wordt wereldwijd geroemd om zijn innovatiekracht, kwaliteit en efficiëntie. Ruim 600.000 mensen zijn dag in, dag uit vol passie van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in de weer om voor veilig voedsel te zorgen voor miljoenen mensen. En dat al generaties, ja eeuwenlang! Dit verdient respect en waardering!

Public relations Stichting AAN TAFEL! voorziet in een portal met toegang tot alle vertakkingen en niches die de landbouw, tuinbouw en visserij in Nederland rijk is.
AAN TAFEL! bundelt de communicatiekracht van alle belangenbehartingsorganisaties in het agrarische umfeld.

Stichting AAN TAFEL! gelooft in het initiatief en de communicatiekracht van bestaande agri pr-instrumenten en zal deze actief ondersteunen. Tegelijk stellen we vast dat de impact van deze, veelal op events gerichte activiteiten, slechts een deel van het 17 miljoen koppige Nederlandse publiek bereikt.

Ten overvloede: deze activiteiten hebben absoluut hun waarde, maar verdienen extra landelijke support en coördinatie.

SAMENGEVAT:

 • AAN TAFEL! is verbindend; gaat de dialoog aan
  Géén polarisatie, c.q. verdediging van eigen belang, maar ruimte bieden voor een open gesprek op basis van feiten (facts based)
 • De juiste (emotionele) boodschap (‘What’s in it’ voor de consument)
 • Op het juiste moment (urgentie is groter dan ooit)
 • Bij de juiste doelgroep (gericht op consument, massa)
 • Van de juiste afzender (onafhankelijk, zonder winstbelang)
 • Door de inzet van de juiste middelen (massa mediaal, inzet van nieuwe online technieken)
 • Continu, gedurende minimaal 7 jaar, op basis van meerjarige funding
 • Fulltime dedicated focus door ervaren communicatie-experts
 • AAN TAFEL! vult de kloof in media awareness door de inzet van grote publiekscampagnes.

BEKIJK ONZE INTRODUCTIEVIDEO!