Doel

Stop de polarisatie

  • Verbinding > kloof tussen stad & platteland verkleinen / tegengeluid op polarisatie / voedsel verbindt / draagvlak & begrip. Kennis leidt tot begrip. > Begrip leidt tot draagvlak. > Draagvlak leidt tot bestaansrecht
  • Bewustwording > kennisdeling over voedselproductie, -consumptie & innovaties.

Informeren vormt de basis voor een gesprek waarin mensen naar elkaar luisteren; begrip hebben voor elkanders standpunt en op zoek gaan naar compromissen. Welke veranderingen zijn nodig om gezamenlijk de doelen te bereiken? Verbinden in plaats van polariseren.

Wat is de beste manier om mensen bij elkaar te brengen? Zet ze aan één tafel!

De meeste mensen deugen! Verandering is alleen mogelijk als we elkaar vertrouwen. Het vertrouwen in de overheid is echter ver te zoeken.

Veel burgers en boeren zijn murw geslagen door aanhoudende negatieve berichtgeving.

Burgers maken zich zorgen over hun bestaanszekerheid, aanhoudende hoge inflatie, de krapte op de woningmarkt, overvolle asielzoekerscentra en de opwarming van het klimaat.

Boeren zijn gefrustreerd over een gebrek aan perspectief en onlogische top-down regelgeving (bijv. kalenderlandbouw). Bovenal missen ze waardering en erkenning voor hun rol in de samenleving. Hun verhaal is echter ijzersterk en verdient het om gezien en gehoord te worden. De agrarische sector hoeft niet het probleem te zijn, maar vormt juist de oplossing voor veel vraagstukken waarvoor Nederland gesteld wordt. Het platteland is niet alleen een voedselbron, maar biedt ook ruimte om te bewegen, te wonen, te leven. In balans, gezond!