Verbinding

Eén-op-één tafelgesprekken vormen de basis van AAN TAFEL!

Er zijn daarnaast tal van andere middelen die bijdragen aan de verbinding tussen stad en platteland:

  • AAN TAFEL! Events
  • AAN TAFEL! Podcasts
  • AAN TAFEL! TED-talks
  • AAN TAFEL! Congres
  • AAN TAFEL! TV-Formats
  • AAN TAFEL! Schoolmodules

Actualiteiten rondom deze spin-offs worden via de diverse mediakanalen van AAN TAFEL! gecommuniceerd.