Nieuw bestuur vergt nieuwe media

AAN-TAFEL-impressie-tafel-1

22 november a.s. mag Nederland voor de tweede keer dit jaar naar de stembus. Na de Provinciale en Waterschapsverkiezingen van 15 maart jl. bepalen Nederlanders opnieuw op wie ze hun stem gaan uitbrengen.

Hoe bepalen Nederlanders hun keuze? Het demissionaire kabinet wilde breken met de ‘oude bestuurscultuur’, waarin besluitvorming zich voor een groot deel buiten het zicht van de kiezer afspeelt. De ‘nieuwe politiek’ wil verbinden; dichtbij, naast de mens staan. Is dit werkelijk gelukt?

Welke rol speelt de media; via dagbladen, radio, TV, social media en online platforms? De politieke debatten volgen elkaar richting 22 november in hoog tempo op. De media is kritisch: de oude bestuurscultuur is onverminderd aanwezig, maar in hoeverre durft de media zelf ook in de spiegel te kijken?

Zijn Nederlanders onderhand niet klaar met oneliners van politici? Triomfantelijk staand op hun ‘eiland’, achter een spreekstoel, alert om hun opponent op een fout te kunnen betrappen? Debatten, geleid door een al dan niet gekleurde presentator, die de politici met name bevraagt op misstappen uit het verleden?

Kijkers en luisteraars van politieke debatten geven steevast na afloop aan dat ze niets wijzer zijn geworden en dat ze louter worden bevestigd in hun oordeel dat de politiek onbetrouwbaar is en dat enkel in verkiezingstijd wordt gelonkt naar de gunst van de stemmer.

Deze conclusie zou uitgevers en omroepen aan het denken moeten zetten. Werkt deze manier van informatieverstrekking door middel van debatten verbindend of juist polariserend? De tussenkomst van een presentator en vasthouden aan ‘eilandopstellingen’ gaat Nederland niet verder helpen.

AAN TAFEL! doorbreekt deze manier van beeld- en informatievorming. AAN TAFEL! brengt mensen uit ogenschijnlijk tegengestelde werelden, zonder tussenkomst van een moderator, aan tafel. Waarin deze twee tafelgasten qua opvatting verschillen is bekend, maar zijn de verschillen werkelijk zo groot als menigeen vermoedt en slagen de tafelgasten erin samen een weg naar oplossingen te vinden?

Ga aan tafel: www.gaaantafel.nl

Bron: LinkedIn

Deel dit bericht: