AAN TAFEL! stopt polarisatie tussen stad en platteland

Nederland gaat AAN TAFEL!

portretten_aan_tafel-24-TROTS_ZIEN---bg-groen

Iedere dag opnieuw. Om te eten, natuurlijk, voedsel verbindt mensen. Om ‘een bakkie te doen’, samen een spelletje te spelen. Maar vooral ook om met elkaar in gesprek te gaan, niet alleen door te praten, maar bovenal: door naar elkaar te luisteren. Door spanningen, problemen en gevoelens met elkaar te delen ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën en oplossingen. Oplossingen die we samen bewerkstelligen. Oplossingen om TROTS op te zijn. Oplossingen die we delen door het te laten ZIEN.

Maandag 16 oktober 2023 (Wereldvoedseldag) lanceert Stichting AAN TAFEL! met een opvallende video (zie www.gaaantafel.nl) en radiocommercial via tal van mediakanalen haar meerjarige campagne om de kloof tussen stad en platteland te dichten. Niet door te blijven ‘roeptoeteren’ naar elkaar, maar door verbinding aan te gaan: AAN TAFEL!

AAN TAFEL! is een tafelgesprek format dat ruimte biedt voor uitwisseling van gedachten; te onderzoeken of de verschillen van inzicht werkelijk zo groot zijn als de mainstream media doen geloven. De uitkomst van een AAN TAFEL! gesprek is ongewis. Kiezen de tafelgasten voor ‘agree to disagree’ of slaan ze een brug naar oplossingen?

AAN TAFEL! kent vele mediavormen, zoals short movies, podcasts, events, congressen, TV-items en schoolmodules.

Ot en Sien 2.0

De karakters TROTS & ZIEN spelen een belangrijke rol binnen AAN TAFEL! Ze verbinden het platteland (TROTS) met de stad (ZIEN). TROTS is trots op alle producten van de boerderij en wil hier graag over vertellen. ZIEN wil alles van dichtbij zien en beleven. Wat is de herkomst van mijn voedsel? Hoe worden planten en dieren behandeld? Wat is ervoor nodig om te zorgen dat voedsel veilig en gezond op mijn bord beland? Welke hardnekkige misverstanden leven er en hoe kunnen we deze uit de wereld helpen?

De interesse tussen TROTS en ZIEN is wederzijds. AAN TAFEL! kijkt niet alleen naar wat er op het platteland gebeurt, maar ook naar voedseltrends in de stad, waarover ZIEN kan vertellen. ZIEN laat TROTS zien hoe stedelingen naar voedsel kijken en welke afwegingen ze maken.

AAN TAFEL! borgt door een professionele fulltime werkmaatschappij permanente aandacht voor tafelgesprekken en voedselinnovaties op het platteland én in de stad. AAN TAFEL! is complementair aan bestaande public relations initiatieven op het platteland.

AAN TAFEL!

 • AAN TAFEL! is verbindend; gaat de dialoog aan.
 • AAN TAFEL! stopt de polarisatie. Géén verdediging van eigen belang, maar ruimte bieden voor een open gesprek op basis van feiten (‘facts based’).
 • AAN TAFEL! bevat de juiste (emotionele) boodschap.
  ‘What’s in it’ voor de plattelander én stedeling?
 • AAN TAFEL! is goed getimed: de urgentie om in gesprek te gaan is groter dan ooit.
 • AAN TAFEL! bereikt de juiste doelgroep; gericht op de massa: consumenten, onderwijs, influencers, voedselproducenten.
 • AAN TAFEL! is onafhankelijk, kent geen winstbelang.
 • AAN TAFEL! zet de juiste technieken in; massa mediaal/online.
 • AAN TAFEL! is een continu meerjarig programma.
 • AAN TAFEL! werkt met fulltime dedicated ervaren communicatie-experts.
 • AAN TAFEL! vult de kloof in media ‘awareness’ door de inzet van grote publiekscampagnes.

Meer informatie: AAN TAFEL! Wim Groot Koerkamp, tel. 06 54 22 65 20, info@gaaantafel.nl, www.gaaantafel.nl

Fotobijschrift: De personages ZIEN (links: stad) en TROTS (rechts: platteland) kunnen veel van elkaar leren.

Deel dit bericht: