Stichting AAN TAFEL! van start

Notariaat_Salland_121023_Bestuur_01

Donderdag 12 oktober 2023 is Stichting AAN TAFEL! opgericht middels het vastleggen van de statuten bij de notaris.

Stichting AAN TAFEL! stelt zich ten doel de kloof tussen voedselproducten van het platteland en consumenten uit de stad te dichten middels verbindende informatie-uitwisseling.

Stichting AAN TAFEL! maakt een eind aan de polarisatie door tafelgesprekken, documentaires en een dramaserie.

Doelstellingen Stichting AAN TAFEL:

  • Verbinding: kloof tussen stad en platteland verkleinen en een tegengeluid te zijn voor polarisatie.
  • Kennis: kennisdeling over voedselproductie, voedselconsumptie en innovaties.
  • Bewustwording: kennis leidt tot begrip, begrip leidt tot draagvlak, draagvlak leidt tot bestaansrecht.

Stichting AAN TAFEL! bundelt de communicatiekracht van voedselinnovaties van stad en platteland!

Van links naar rechts: Oprichting Stichting AAN TAFEL!: Wilja Klein Teeselink (penningmeester), Robert Veldhuis (voorzitter) en Karin van der Toorn (secretaris)

Deel dit bericht: