aan-tafel-ambassadeur-Reinier-Gerrits-

Reinier Gerrits

Directeur Meststoffen Nederland, bevlogen hobbykok en zeer geïnteresseerd in hoe dagelijks het eten op ons bord komt.

“Ik ben nu 6 jaar actief in de landbouw en kom iedere dag weer nieuwe bouwstenen van ons voedselsysteem tegen. Met mijn bèta achtergrond wil ik graag het voedsel systeem in zijn geheel begrijpen en wat er gebeurt als je daar veranderingen in aanbrengt. Ik heb me ook 20 jaar van mijn werkzame leven beziggehouden met energie en klimaatvraagstukken. Dat deed ik op verschillende plekken en in diverse rollen. Zowel voor het bedrijfsleven (chemie) als vanuit de overheid.

Wat mij opvalt in de landbouw is de stelligheid waarmee gangbare landbouw en biologische landbouw tegenover elkaar worden gezet, waarbij kunstmest er meestal niet genadig vanaf komt. Alsof er geen duurzame gezonde voedselproductie mogelijk is wanneer er gebruik gemaakt wordt van kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen. En ja, ik zie ook dat kunstmest intensieve en hoogproductieve landbouw mogelijk heeft gemaakt, inclusief veel van de milieuproblemen die daaruit voortkomen. Tegelijkertijd kan het ook een oplossing bieden voor de, wat mij betreft noodzakelijke, transitie naar een meer plantaardige voedselketen.

Ik heb afgelopen jaren veel gesprekken gevoerd met mensen die anders over de landbouw denken en ook daar heel veel van geleerd. Het geeft mij altijd meer inzicht in de visie van de ander en soms heeft het ook grote impact op mijn persoonlijke kijk op voedsel, zoals een gesprek met George Monbiot vorig jaar.

En waar kun je dat soort gesprekken beter voeren dan aan tafel? Ik kijk uit naar veel ontmoetingen!“