aan-tafel-ambassadeur-Matthijs-Bosman

Matthijs Bosman

Kunstenaar, oprichter van superland, onderzoeker.

Ik maak projecten die een brede interesse opwekken in ingewikkelde, maatschappelijke vraagstukken. In de meer dan 20 jaar dat ik hiermee bezig ben, heb ik één constante factor ontdekt in alle maatschappelijk tegenstrijdigheden en conflicten waarin ik me heb gemengd.

Aan de basis van elk conflict ligt een gesprek dat wij niet hebben gevoerd.

Zodra je je best doet om dat gesprek te laten plaatsvinden, ontdek je dat polarisatie niet bestaat. Er is hooguit polariteit. Het belangrijke verschil is dat polariteit zich, in tegenstelling tot polarisatie, wél afspeelt in een geheel waarbinnen de tegengestelde partijen zich bevinden. Een gesprek brengt ons in die zin altijd dichter bij elkaar: Wie toch al tegenover elkaar staan, kunnen net zo goed aan tafel gaan.