KOM UIT DE KAS!

KOM-UIT-DE-KAS

Onderzoek wijst uit dat 30 procent procent van de Europeanen te weinig groente eet. En dat terwijl groente (en fruit) hartstikke gezond zijn! We moeten dus minder suikers, granen en olie gaan produceren en meer groente en fruit. En dat kan op duurzame wijze: in de kas.

Wil je weten wat daar het grootste voordeel van is? Bekijk onderstaande video!

Deze animatie is onderdeel van de campagne Kom uit de kas! door Federatie Vruchtgroenteorganisaties (FVO), een samenwerking van de grootste telersverenigingen van Nederland.

FVO lanceerde deze campagne in 2022 om een brede, maatschappelijke discussie te openen. De onderwerpen voedselzekerheid in de toekomst en de rol van de glastuinbouw daarin staan centraal.

Als vervolg op een zelfkritisch imago-onderzoek heeft FVO zes ambities opgesteld voor de sector: duurzaam verpakken, gezonde groente, leuk en veilig werk, techniek die verwondert, samen met de natuur en klimaatvriendelijk.

Anno 2024 actueler dan ooit!

Check www.vruchtgroente.nl voor meer informatie!

Deel dit bericht: