Koester sport én natuur!

Eibert Jongsma, Senior adviseur Public Affairs NOC*NSF

Het lijkt er de laatste tijd op dat sport en natuur steeds minder samen kan gaan. Het gaat slecht met de natuur in Nederland. En ja, niet alles kan overal. En dus in sommige natuur moeten we kiezen voor minder mensen. Maar natuur is ook erg belangrijk voor mensen om te sporten en bewegen. Want we bewegen met elkaar ook te weinig in Nederland. We zijn Europees kampioen stil zitten. En juist een groene omgeving nodigt uit om actief te worden.

NOC*NSF heeft een duidelijke visie op de verbinding van sport met de natuur.

Laten we vooral voorkomen dat sport en natuur niet tegenover elkaar komen te staan, maar laat ze elkaar versterken!

1. Maak als Rijk een visie op hoe we de natuur toegankelijk kan blijven voor mensen;

2. Investeer in meer natuur en groen zodat we bestaande kwetsbare natuur kunnen ontzien. Meer groen in en om de stad, meer groenblauwe dooradering.

3. Ontsluit het landelijk gebied en het groen in en om de stad beter door goede routestructuren. Denk ook aan boerenwandelpaden en opstelling van schouwpaden van waterschappen.

4. Zorg voor voldoende geld voor natuurbeheerders, landgoederen en agrariërs, zodat ze routes en recreatievoorzieningen in stand kunnen houden;

5. En ondersteun de organisatoren van sportevenementen om hen te helpen dat ze kunnen voldoen aan de complexe regelgeving die we hebben.

Bron: Eibert Jongsma, Senior adviseur Public Affairs NOC*NSF

NOC*NSF zet het Nederlandse landschap op de kaart

Deel dit bericht: