AAN TAFEL #8 | Nederland uit de ‘shit’

Stikstof: van ‘niet alles kan’ naar ‘wat wél kan’

Bij het bepalen van de juiste landbouw- en voedselstrategie speelt de wetenschap een grote rol. Politici en beleidsmakers steunen hierbij op de modellen en adviezen van wetenschappers. De praktijk is weerbarstig: wetenschappers komen niet altijd met een eenduidig advies op de proppen en modellen geven in de regel wel een goed landelijk beeld, maar zijn ongeschikt om op detail- of lokaal niveau als beleidsinstrument ingezet te worden.

In dit achtste AAN TAFEL! gesprek gaan wetenschappers Wim de Vries en Jaap Hanekamp aan tafel om te bespreken hoe Nederland uit de stikstofimpasse kan komen.

Wim de Vries, professor aan de Wageningen Universiteit is gespecialiseerd op het gebied van de milieusysteemanalyse’ en kan bogen op tientallen jaren onderzoekservaring. Zijn adviezen worden in Den Haag gehoord, getuige zijn inbreng in de Remkens rapporten. Jaap Hanekamp is professor van de College Roosevelt Universiteit in Middelburg en zet vraagtekens bij de onderbouwing van het stikstofbeleid in Nederland. Zijn kritiek richt zich met name op het Aerius-model en de kritische depositiewaarde (KDW).

Wat volgt is een boeiend gesprek, waaruit wederzijds respect blijkt, maar waar vooral ook concrete oplossingen worden aangereikt om Nederland uit de ‘shit’ te helpen. Een absolute aanrader voor iedereen die vooruit wil met Nederland en daarmee verplichte kost voor de kabinetsformatie