AAN TAFEL #7 | ‘Sloopmelk’ of ‘Boeren houden van koeien’?

Wakker Dier AAN TAFEL! met Vee & Logistiek NL

Donderdag 29 februari jl. was een bonusdag voor verbinding. Op deze extra dag in dit schrikkeljaar gingen Anne Hilhorst (Directeur Wakker Dier) en Helma Lodders (Voorzitter Vee&Logistiek Nederland) met elkaar AAN TAFEL! Een controversieel gesprek gezien de tegengestelde zienswijzen en actueel door het in de maak zijnde Convenant Diervriendelijke Veehouderij.

Zonder tussenkomst van een presentator ontvouwde zich een open dialoog tussen Anne en Helma. Logischerwijs waren ze het op meerdere onderwerpen niet eens, maar tegelijk zochten ze beide constructief naar oplossingen en ideeën om dichter bij elkaar te komen.

Van het totaal afzweren van vlees eten tot consuminderen, maar ook: ‘Wat kan de sector doen om het dierwelzijn verder te optimaliseren?’ Anne heeft weinig geduld; ‘De leefomstandigheden voor dieren in de veehouderij moeten nù verbeterd worden.’ Helma vraagt om tijd om de gewenste aanpassingen meetbaar en financieel haalbaar in de praktijk toe te kunnen passen. Omdat het Convenant Diervriendelijke Veehouderij niet precies voorschrijft wat onder dierwaardig wordt verstaan, is het juridisch moeilijk toetsbaar.