Boerderij: De brug slaan tussen stad en platteland

Uitgelichte afbeelding

Door de zichtbaarheid van het platteland te verbeteren en alle voedselinnovaties die daar én in de stad plaatsvinden, creëert het platteland een nieuwe ‘license to produce’.Plan C – met de C van community, het zoeken naar gemeenschap – noemt Wim Groot Koerkamp het zelf. Plan A was de oprichting van het communicatiebureau ReMarkAble, waarmee hij A-merken maakte van zijn agribusinessklanten. Plan B was het initiëren van de politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB) om het platteland een luidere stem te geven in politieke kringen in Den Haag.

Aspirantomroep

Stichting Aan Tafel! wil uiteindelijk uitgroeien tot eenpublieke omroep. “Als het gaat om impact op influencers en de politiek is zichtbaarheid via een traditioneel medium als tv noodzakelijk. Je krijgt niet zomaar omroepstatus, dat vergt enkele jaren. Geert Wilders is kritisch op het publieke bestel. We moeten dus haast maken.Want mocht het publieke bestel gesaneerd worden, dan moet er nog wel plek zijn voor Aan Tafel! Sowieso zorgen we ervoor dat Aan Tafel! zichtbaar is via alle bestaande kanalen.” Hij wijst erop hoe het gebruik van social media en online platforms het verschil hebben gemaakt bij de oprichting van BBB. “Nadat de productschappen waren wegbezuinigd, is een gat ontstaan in de beeldvorming. NGO’s, verenigd in de De Groene Elf, hebben dat veel beter voor elkaar.” Volgens Groot Koerkamp is De Groene Elf, het samenwerkingsverband voor public affairs van Nederlandse natuur- en milieuorganisaties, er heel goed in geslaagd om zichtbaar te zijn. Naar zijn mening rekenen ze radicaal af met vermeende misstanden op het platteland. Met termen als ‘sloopkoeien’ en ‘megastallen’ oefenen ze een sterke invloed uit op overheidsbeleid. “Dit heeft voor veel weerstand gezorgd op het platteland in de vorm van de boerenprotesten. In politiek opzicht heeft dat via BBB een uitlaatklep gekregen.”

Frisse start

“Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 ben ik uit het oprichtingsbestuur van BBB gestapt om de scheidslijn tussen ReMarkAble en BBB duidelijk te markeren. De zetelwinst van Caroline van der Plas werd geframed als een marketingtruc, gesponsord door ‘Big Agro’. Daar is geen sprake van, ReMarkAble heeft nu louter een leveranciersrol. Deze ervaring rijker, heb ik bij de start van Aan Tafel! mijn aandelen in ReMarkAble verkocht om iedere schijn van belangenverstrengeling op voorhand weg te nemen.”Per 1 januari 2024 is Groot Koer kamp voltijds werkzaam voor Aan Tafel! “De essentie van Aan Tafel! is de kloof tussen stad en platteland te dichten, waarbij voedselinnovaties op het platteland en in de stad centraal staan. Menigeen heeft daar geen weet van.”

Voeding voor de geest

“Aan tafel kom je ieder dag om te eten, een primaire behoefte, maar daar ontstaan ook de beste gesprekken.” Hij wijst op het blad Klooster! Daarin wordt aan tafel gaan verbonden met gemeenschap en met voeding voor het inwendige. Maar ook voor de geest. “Het uitroepteken geeft de urgentie aan dat we elkaar weer in het midden opzoeken, de dialoog aangaan.”

Profeten en tovenaars

Groot Koerkamp haalt The Wizard and The Prophet aan van schrijver Charles C. Mann; een publicatie die ingaat op twee concurrerende theorieën over de toekomst van landbouw, bevolking en het milieu. Profeten dringen aan op gedragsverandering, zodat mensen opereren binnen de ecologische grenzen van de planeet. Tovenaars geloven in oplossingen door technologische innovaties en menselijk vernuft. “Door framing van De Groene Elf wordt de indrukt gewekt dat wetenschap en innovaties niet brengen wat wordt beloofd. Vervolgens wordt door tal van innovaties onterecht een streep gezet. Dat verdient een nieuwe balans.” Groot Koerkamp benadrukt dat Aan Tafel! de dialoog faciliteert. “Veel pr-initiatievenin de agrarische sector vertellen vooral hoe goed de huidige landbouw het doet. In onze optiek zijn beide nodig: profeten én tovenaars.”

Aan tafel

Aan Tafel! zet twee personen die stad en platteland representeren, en ogenschijnlijk tegengestelde belangen hebben, aan tafel. Dat gaat zonder presentator of interviewer. “Een presentator wil de verschillen uitvergroten, want dat levert strijd op. Bij Aan Tafel! gaat om het creëren van begrip voor elkaars standpunt. Te luisteren zonder elkaar de maat te nemen. Samen oplossingen zoeken. In balans.

Samenwerking met de stad

Aan Tafel! werkt bij het faciliteren van de tafelgesprekken samen met XSAGA en FoodHub, beide gevestigd in Amsterdam. Deze ‘west-oostverbinding’ vindt hij cruciaal om uitgesproken meningen aan één tafel te krijgen. Een uitgelezen tafelgast is volgens Groot Koerkamp Rutger Bregman. Bregmans boek De meeste mensen deugen benadrukt volgens hem het belang van vertrouwen en positiviteit. Het eerste contact is gelegd, maar Bregmanhoudt de boot nog af. Momenteel uit hij zich radicaler,vindt Groot Koerkamp. “Hij is de laatste tijd erg veroordelend over de veehouderij. Ik denk dat hij daarmee niet de veranderingen teweeg gaat brengen die hij beoogt.”

Trots&Zien

Op diverse uitingen van Aan Tafel! zijn twee personages zichtbaar: Trots en Zien. “Dat is een vette knipoog naar Ot en Sien, het ideaalbeeld dat we voorgespiegeld krijgenin de media: kleinschalig, dichtbij, korte kringloop, aaibaar, bij voorkeur biologisch. De praktijk is anders. Nederland speelt een belangrijke rol in een internationaal voedselsysteem.” Trots en Zien zoeken uit hoe het echt zit. “Trots is een vrouw die staat voor het platteland. Zij laat Zien, de jongen uit de stad, innovaties zien. Hij is eenzijdig geïnformeerd,stelt kritische vragen. De voedselinnovator ter plaatse geeft antwoord. Andersom gaat Trots ook met Zien mee naar de stad, want ook daar vinden voedselinnovaties plaats waar zij geen weet van heeft. FoodHub zit boven op stedelijke voedseltrends: ingrediënten, bereidingstechnieken, kook- en eetpatronen. Het werkt twee kanten op.”

De brug slaan

Naast Trots & Zien- documentaires staat ook een dramaserie in de planning. “Trots en Zien dagen elkaar daarin uit. Uit die oorspronkelijkeargwaan kan ook een liefdesaffaire tussen de twee ontstaan. Zo proberen we stad en land letterlijk dichter bij elkaar te brengen.”Voor de financiering doet AanTafel! een klemmend beroep op de agribusiness. “Die kunnen dit platform benutten om hun ideeën en innovaties te presenteren. Een begroting loopt snel in de miljoenen.” Groot Koerkamp ontkent dat financiering vanuit de agribusiness de link met Big Agro kan benadrukken. “Iedereen is vrij om te participeren: platteland én stad.” Wanneer Aan Tafel! geslaagd is, is lastig te beantwoorden. “Het is geslaagd als we met elkaar een goed langetermijnplan hebben voor de inrichting van het landelijk gebied, waarin we een nieuwe balans vinden tussen mens, dier en milieu. En dat begint met een goed gesprek. Want wie tegenover elkaar staan, kunnen net zo goed aan tafel gaan.”

Bron: Boerderij. Wim Groot Koerkamp: ‘De brug slaan tussen stad en platteland’ – Boerderij www.boerderij.nl/wim-groot-koerkamp-de-brug-slaan-tussen-stad-en-platteland

Deel dit bericht: