AAN TAFEL! met Food Hub

Food Hub_uitgelichte afbeelding

Het stoppen van polarisatie begint met luisteren. Luisteren naar ieders standpunt, vanuit ieder perspectief. Stichting AAN TAFEL! faciliteert deze dialoog, gericht op oplossingen en maakt dit zichtbaar bij een groot en breed publiek. Vanuit dit perspectief is de samenwerking met Food Hub in Amsterdam buitengewoon waardevol.

Food Hub is in 2016 opgericht door Joszi Smeets en Joris Lohman. Food Hub werkt aan de transitie naar een eerlijk, divers en duurzaam voedselsysteem. Dat doen ze door prikkelend voedselonderwijs te maken, toekomstbestendige perspectieven te promoten en door samen te werken met nieuwe en gevestigde partijen in de hele sector. Lohman wordt gedreven door zowel de theorie achter ‘de voedseltransitie’, die hij kraakhelder kan uitleggen, als de praktijk ervan.

Lohman werkt met boeren, bedrijven en overheden samen om die transitie te versnellen, waarbij de focus op verbinding ligt. Zo organiseerde hij in 2022 ‘Het Goede Gesprek’ samen met Geertjan Kloosterboer, een gesprek over landbouw, natuur en stikstof tussen boeren, burgers en andere betrokken partijen bij het voedselsysteem. 

Lohman: ‘Ik woon al mijn hele leven in de stad, en ben me zo’n 15 jaar geleden professioneel en persoonlijk druk gaan maken over de toekomst van ons voedsel. Door vele gesprekken met jonge boeren realiseerde ik me dat er altijd meerdere kanten aan een verhaal zijn. Als we oplossingen zoeken voor problemen in de landbouw is het van belang dat we elkaar beter begrijpen. Daarom vind ik AAN TAFEL! een heel belangrijk en urgent initiatief.’

Stichting AAN TAFEL! is opgetogen over met de samenwerking met Food Hub. Groot Koerkamp: ‘AAN TAFEL! bouwt een brug tussen ‘profeten’ en ‘tovenaars’. Daar waar profeten zich met name manifesteren vanuit een stedelijke omgeving zijn tovenaars dominant vertegenwoordigd op het platteland. Beiden profileren zich met innovatieve oplossingen voor voedselvraagstukken. Door aandacht te besteden aan voedselinnovaties in de stad én op het platteland creëren we wederzijds begrip en een perspectief op een toekomstbestendige land- en tuinbouw.

Meer info over Food Hub: https://foodhub.nl/

Deel dit bericht: