Linda Verriet

Linda Verriet

Voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)

Polarisatie gaat ons niet verder helpen

De huidige tijd kenmerkt zich door polarisering: je bent ergens voor of tegen, je hoort in hokje A of hokje B. Politiek en media dragen daar actief aan bij. Polarisatie gaat in de huidige tijd van hoge ambities en grote maatschappelijke vraagstukken ons niet verder helpen. We zullen met elkaar aan tafel moeten, naar elkaar moeten luisteren en ons best moeten doen om elkaar te leren begrijpen. Zo kunnen we samen zoeken naar oplossingen die realistisch en haalbaar zijn. Aan tafel! Dat is het antwoord tegen polarisatie.